Högstadieungdomar skriver historia på bloggen undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

Sammanfattning: Under senare år har sociala medier introducerats i undervisningen som verktyg för lärande, men hur interagerar dessa nya möjligheter till kommunikation och sam-arbete med en formell undervisningssituation i historia? I Högstadieungdomar skriver historia på bloggenbeskriver och undersöker Cecilia Johansson ett möte mellan sociala medier och historieundervisningen när högstadieelever skriver inlägg i form av dagboksanteckningar från Andra Världskriget på en klassblogg. Det kollaborativa författarskap som många elever uppvisar tycks ha påverkat både hur och vad eleverna lär sig. Dessutom synliggörs en lärprocess där ett historie-medvetande ges förutsättningar att utvecklas.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)