Academisk afhandling om penningar och mynt hvaraf första delen med juridiska facultetens i Upsala samtycke under inseende af Lars Georg Rabenius ... för doctors-graden framställes af Daniel Myreen ... till offentelig granskning å Gustavianska lärosalen d.

Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Johan Fr. Edman, kongl. acad. boktr

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.