Studies on the immunogenicity, immunosensitivity and oncogenicity of SV40-transformed cells in the CBA mouse

Författare: Jan Stillström; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.