Dalupproret 1743 och andra samtida rörelser inom allmogen och bondeståndet

Detta är en avhandling från Göteborg : Wettergren & Kerber

Författare: Bjarne Beckman; Stockholms Högskola.; [1930]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)