Multicasting in cellular radio systems

Detta är en avhandling från Stockholm : Signaler, sensorer och system

Författare: Carl-gustav Löf; Kth.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.