Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500-1800

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.