The distal radio ulnar joint : an anatomical, experimental and clinical study with special reference to malunited fractures of the distal radius

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Fredrik W. Af Ekenstam; Uppsala Universitet.; [1984]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.