Dimensionality and Predictive validity of school grades: The relative influence of cognitive and social-behavioral aspects

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.