Införande av ny teknik : en studie av problem vid införande av elektroniska marknadsplatser

Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)