Packaging Design and Development for Supply Chain Efficiency and Effectiveness

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish När en konsument går längs en gång i en butik kan han eller hon enkelt ta ett mjölkpaket utan att tänka på allt som behövts göras för att det ska kunna hamna på hyllan. Många chefer och ingenjörer lägger ner oerhört mycket energi för att detta ska vara möjligt. För varje paket mjölk omfattar kedjan av olika aktiviteter processande, förpackning, transport och lagring, från mejeriet till butikshyllan. Att ta hand om hela kedjan är en utmaning. Mjölkpaketen måste vara redo att skickas iväg exakt när kunden vill köpa dem. De måste vara av rätt storlek så att innehållet kan konsumeras innan bäst föredatumet och inte behöver kastas. En annan utmaning är att göra kedjan av aktiviteter så effektiv som möjligt för att undvika svinn så att man kan utnyttja transport och lagring på bästa sätt. Världens befolkning väntas nå 9 miljarder år 2050, vilket kommer att innebära en högre efterfrågan på mat. När välståndet och köpkraften ökar blir efterfrågan på processad mat och mejeriprodukter större. Till år 2050 väntas efterfrågan på mat öka med 70-100 %. Ett sätt att ta sig an den här utmaningen är reducera matsvinnet, vilket uppskattas vara 30-50 % av allt mat som produceras globalt. Den direkta ekonomiska kostnaden för matsvinnet uppskattas till 750 miljarder U.S. dollar. Förpackningar är ett sätt för livsmedelskedjorna att hantera dessa utmaningar. Den här forskningen undersöker några kompetens- och effektivitetsutmaningar. Den ger förslag på att hantera kedjan av aktiviteter och på bättre förpackningsutveckling. Föreslagna förbättringar inkluderar olika strategier för livsmedelsförsörjningskedjor, modeller, mjukvara samt design- och utvecklingsmetoder. Den här avhandlingen kommer att hjälpa chefer och ingenjörer att göra livsmedelskedjorna mer kompetenta och effektiva.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)