Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Varför är arbetslösheten bland ungdomar i Sverige tre gånger högre än arbetslösheten bland 25-64 åringar? Har kontakter och nätverk betydelse för ungdomsarbetslösheten? Den tes som drivs i denna avhandling menar att kontakter i form av överbryggande socialt kapital har betydelse för ungdomars möjlighet att få jobb och att ungdomars brist på socialt kapital leder till att de är mer arbetslösa än vuxna. Dagens övergångsregim vad gäller ungdomars övergång från skola till arbetsmarknad stimulerar inte ungdomarna till att formera ett överbryggande socialt kapital. Därigenom kommer övergångsregimen inte att sänka transaktionskostnaden och därigenom blir övergångsregimen suboptimal. Över tid har den svenska övergångsregimen förändrats från att ha innehållit mer socialt kapital i form av inskolning på arbetsplatsen via föräldrar och släktingar eller särskilda ungdomsjobb, ofta på deltid, till en inriktning på formell utbildning i skolmiljö. Denna utveckling kan karaktäriseras av punkterad jämvikt där endogena processer och diskretionära beslut har samverkat.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)