Development of NMR methods for studies of dynamics and structure : applications to motilin, Alzheimer β-peptide and ubiquitin

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Peter Damberg; [2001]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.