Bostadsbyggandet i idé och praktik : om kunskaper och föreställningar inom byggsektorn

Detta är en avhandling från Lund University Press

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.