Re-evalutaion of Epoxidized soybean oil as primary plasticizer for PVC - reactions with the epoxy group

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.