Controlling time and communication in service economy

Detta är en avhandling från Kista : Data- och systemvetenskap

Författare: Fabian Von Schéele; Kth.; [2001]

Nyckelord: control; time; communication; service; economy;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.