Cross-border Acquisitions and Restructuring : Multinational Enterprises and Private Equity firms " and "Cross-border Leveraged Buyouts

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.