Studies on glial fibrillary acidic protein (GFAP) in human glioma cells : in vitro and in vivo

Författare: Erik Bongcam-rudloff; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.