Functional Impairments of Islets Transplanted into the liver

Författare: Joey Lau; Uppsala Universitet.; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.