Development and Applications of in vitro Models to Study Human Brain Evolution and Disease

Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.