Arbetarfamiljen och det nya hemmet : om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg

Detta är en avhandling från Stockholm : Stehag : Symposion graduale

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.