Hybridized localized surface plasmons in gold nanorings: application in ultrasensitive biosensors

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.