Valet mellan hem och yrke : en sociologisk analys av en valsituation med tillämpning på gifta sjuksköterskor

Detta är en avhandling från Stockholm : Stadsarkivet

Författare: Hans Berglind; [1968]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Äktenskap;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.