Ekonomistyrning och verksamhet i utveckling : ekonomiska rapporters utformning och användning när verksamheten flödesorienteras

Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

Författare: Johnny Lind; [1996]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.