Paleoenvironmental studies of post-glacial black clays in north-eastern Sweden

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)