Access to the stock market : an empirical study of the efficiency of the British and the Swedish primary markets

Detta är en avhandling från Stockholm : Federation of Swedish Industries [Sveriges industriförb.]

Författare: Adri De Ridder; Stockholms Universitet.; [1986]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.