Heat transfer and pressure drop in a thermosyphon loop for cooling of electronic components

Författare: Rahmatollah Khodabandeh; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.