New concrete materials technology for competitive house building

Detta är en avhandling från Div of Building Materials LTH, Lund university, Box 118, 221 00 Lund

Sammanfattning: The research project aims at investigating the potential of new concrete materials technology (high performance concrete, HPC and self-compacting concete, SCC) for competitive design, production and function of structural frames of cast in-situ concrete in house building.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.