Some Applications of Remote Sensing for Monitoring of Environment and Agriculture

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.