Methodological studies on the evaluation of drug stability in preformulation work

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Jan-olof Waltersson; Uppsala Universitet.; [1986]

Nyckelord: FARMACI; PHARMACY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.