Hemlöshet i välfärdsstaden : en studie av relationerna mellan socialtjänst och frivilliga organisationer i Stockholm och Göteborg

Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.