A study of DT diaphorase and its involvement in the metabolism of polycyclic aromatic hydrocarbons

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Christina Lind; [1978]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.