Språk, musik och kultur : En studie av hur språkbruket i musikrecensioner speglar kulturella värderingar

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.