Studies of duodenal protective mechanisms : effects of hydrochloric acid, and of cyclooxygenase and nitric oxide synthase inhibition

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Manaf Sababi; Uppsala Universitet.; [1995]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.