Experimental investigation of energy transfer upconversion in densely Er+ doped silica fibres

Författare: Dan Bremberg; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.