Från prästtionden till reglerad lön : pastoraliekonventionerna i Uppsala ärkestift 1810-1862

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.