Försök till framställning af de slaviska folkstammarnes vandringar och tidigare öden. Akademisk afhandling, som med vidtberömda filosofiska fakultetens i Upsala samtycke till offentlig granskning framställes af Mag. Edward Fåhræus ... och Ivar Thorsten Ru

Detta är en avhandling från Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)