Progressive Traumatic Intracerebral Contusions - Studies of the correlation to the biochemical environment and the coagulation system

Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.