Insight into a psychomyiid life : towards the understanding of the ecology of the caddis fly Tinodes waeneri L. (Trichoptera, Psychomyiidae)

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.