Thylakoid Membranes and Pancreatic Lipase/Colipase

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Fett som tas in i kroppen bryts huvudsakligen ned i tunntarmen med hjälp av ett enzym, lipas och dess regler-protein colipas. Colipas binder sig till lipas och gör att lipas fastnar på fett dropparna som emulgerats av gallsalter. Både lipas och colipas utsöndras av bukspottkörteln. I de gröna växternas blad finns kloroplaster som fångar upp ljus och därvid bildar syre och stärkelse genom fotosyntesen. Själva ljusupptagningen och syreproduktionen äger rum i membraner, de så kallade thylakoiderna, som befinner sig inne i kloroplasterna. De består bland annat av proteiner som binder till sig olika pigment som klorofyll och karotenoider som fångar upp ljuset vid fotosyntesen. Thylakoider finns i alla gröna blad och är de biologiska membraner som det finns mest av på jordklotet. Vi har visat att om vi blandar thylakoider med lipas/colipas och fettdroppar så hämmas nedbrytningen av fettet. Detta beror på att lipas/colipas dels fastnar på thylakoiderna dels att thylakoiderna fastnar på fettdropparna och därmed hindrar lipas/colipas att kpomma i kontakt med fettet som skall brytas ned. En metod har utvecklats som möjliggör att stora mängder av thylakoider extraheras från gröna blad t.ex.spenat. Tack vare denna metod har vi kunnat göra försök för att se vad som händer när vi tillsätter thylakoider i födan både hos försöksdjur och hos människa. Eftersom thylakoider fastnar på fettdroppar bildar de lätt emulsioner vilket är en fördel om man vill tillsätta dem i olika livsmedelsprodukter.Thylakoiderna är själva ett födoämne, de innehåller proteiner och fett, och de bryts själva ned vid matspjälkningen, men de bryts ned relativt långsamt tack vare att pigmenten delvis skyddar proteinerna mot matspjälkningen. Thylakoiderna hämmar därför fettnedbrytningen endast temporärt. Så småningom bryts all fett ned och tas upp i tarmen. Nettoresultatet blir att fettspjälkningen endast förlångsammas och detta framkallar i sin tur en ökning av vissa mättnadshormoner såsom cholesystokinin, leptin och enterostatin, och minskning av ett hungerhormon, ghrelin, och detta ger en ökad mättnadskänsla och en dämpad hunger. Det finns därför en möjlighet att använda thylakoider som tillsats i mat för att stärka aptit- och viktkontroll.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)