Similarity estimates and cognitive structure : studies in some models and methods

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Yvonne Waern; [1971]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.