Phosphoinositide 3-kinase, a regulator of platelet-derived growth factor-induced cytoskeletal rearrangements

Författare: Stefan Wennström; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.