Tarot : New age i bild och berättelse

Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Tarot är ett exempel på new age i praktiken. Tarotkorten har dock anor långt ned i den medeltida världen. Författaren återkommer till att new age erbjuder alternativ: kritik mot rationalitet, modernitet och ekonomisk utveckling. "Deltagarna är generellt sett skeptiska till det etablerade i samhället: medicinskt, politiskt och vetenskapligt. De vill bortse från det institutionella och betona det individuella." Någon förvirrad oro som ofta tillskrivs den postmoderna människan har författaren inte funnit hos new age-representanterna. Gudmundsson hävdar att new age gör något med utövarna, att engagemanget bidrar till handling. Genom dessa utövares berättelser visas upptäckarglädje, nyfikenhet att gå vidare och att lära mer om sig själva och "om världens konsistens". Tarot - new age i bild och berättelse undersöker i god etnologisk tradition vad new age egentligen är, vad det innehåller och förmedlar genom att studera praktiken och retoriken. Men också hur deltagarna handlar och resonerar kring sitt engagemang. De små detaljerna lyfts fram med utgångspunkt i tarotkorten: föremålen, ritualerna och berättandet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.