Att utvärdera - mot vad? : Om kriterieproblemet vid intressentutvärdering

Detta är en avhandling från Stockholm : HLS

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.