Prehistoric diet transitions : an archaeological perspective

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of archeology, Stockholm University

Författare: Kerstin Lidén; Stockholms Universitet.; [1995]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.