Förförande idéer - kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården

Detta är en avhandling från Gudbjörg Erlingsdóttir, Department of Business Administration, Lund University, Box 7080, 220 07 Lund, Sweden

Sammanfattning: Många idéer cirkulerar kontinuerligt inom och mellan olika fält i samhället. En del av dessa idéer blir på modet och betraktas som legitima lösningar på olika slags problem. Bland dessa kan organisationer – såväl offentliga som privata - lätt hitta färdiga paketlösningar till hur de exempelvis skall styra, leda eller budgetera sin verksamhet. Kvalitetssäkring blev en sådan idé på modet inom hälso- och sjukvården i början på 1990-talet. I den här studien följs två kvalitetssäkringsidéers resor inom hälso- och sjukvården. Några av de frågor som besvaras är varför och var idéerna dök upp. Vilka problem sågs de som lösningar till? Var idéerna beroende av andra idéer och trender? Tolkades idéerna på samma sätt av idébärarna i statliga myndigheter som ute i hälso- och sjukvårdspraktiken? Och vad hände när idéerna mötte de befintliga rutinerna på vårdgolvet? I studien följs hur idén om kvalitetssäkringar institutionaliserades – från det att den började göra sig gällande i hälso- och sjukvården, tills den blev lagstadgad i slutet på 1990-talet. En diskussion förs kring de problem som uppstår när organisationer inom offentlig förvaltning låter sig ”förföras” av idéer från privat näringsliv. Det finns en risk att vällovliga ambitioner leder till negativa konsekvenser, eftersom idéerna används där de inte hör hemma.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)