A comparative study on the effects of casein and soybean protein on lipid levels and composition in rat plasma and liver

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Linnéa Sjöblom; Uppsala Universitet.; [1990]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.