Metabolism of skeletal muscle lipids : a methodological, experimental and clinical study

Författare: Sven O. Fröberg; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.