Längtan till landet: Civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.