Competing on Manufacturing How combinations of resources can be a source of competitive advantage

Detta är en avhandling från Institute of Economic Research

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish En central fråga av både teoretisk och praktisk betydelse är varför vissa företag är mer framgångsrika - vilket ofta uttrycks som att de har större konkurrensfördelar - än andra. Speciellt uppkommer frågan då vissa fabriker inom samma företag år efter år uppvisar ett bättre ekonomiskt resultat än andra. Fokus i denna avhandling är att förstå varför så sker inom ett utvalt företag i pappers- och förpackningsbranschen. Eftersom fabrikerna agerar på samma marknad söks förklaringen främst i fabriksinterna faktorer. Förklaringen står främst att finna i hur den lokala fabriksledningen agerande, baserat på deras uppfattning om hur interna resurser bäst kan utnyttjas. Det är därmed in tillräckligt för en ledning att ha tillgång på resurser, utan dessa måste utnyttjas på bästa sätt. I detta fall innebar dock bästa utnyttjandet inte nödvändigtvis största effektivitet eller lägsta kostnad vilket är en vanlig uppfattning inom tillverkningsindustrin, utan snarare på vilka sätt man inom fabriken kan skapa värde. Detta värde kan sen delas mellan kunder (genom att få sina behov uppfyllda till ett för dem rimligt pris) och fabriken (genom att sätta priser som tillåter en rimlig marginal). En förutsättning för att öka värdet anses här vara att de interna resurserna är väl koordinerade. Två koordinationsmekanismer har identifierats: 1) en avsiktlig strategi, t ex i form av en på förhand bestämd, ofta skriftlig, plan över hur fabriken ska konkurrera och utvecklas och 2) en orientering av fabriken som medger både ett internt produktionsfokus och ett kundfokus. Dessa koordinationsmekanismer tar lång tid och mycken ansträngning att implementera, vilket gör dem svåra att imitera för andra fabriker.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)