Människor kring ett företag : Kön, klass och ekonomiska resurser. Liljeholmens Stearinfabriks AB, 1872-1939

Detta är en avhandling från Göteborg : Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.